NGRM700 Neutral Grounding Resistance (NGR) Monitoring

|   News Benelux

De NGRM700 is een nieuw product die in een nieuwe productgroep " Ohms geaarde netten" hoort.

De NGRM700 is een nieuw product die in een nieuwe productgroep " Ohms geaarde netten" hoort. In Amerika, Canada en Mexico veel toegepast in schepen en industrie. Doordat het sterpunt bewust via een ohmse weerstand met aarde verbonden is (Ohms geaard) verkrijgt men een weerstands geaard net. Het voordeel van deze wijze van aarding is dat er bij een aardfout de foutstromen aanzienlijk beperkt worden, waardoor uitschakeling van de installatie voorkomen kan worden. Wil men toch de verbruiker afschakelen die de aardfout veroorzaakt, dan is dit mogelijk met een differentieelstroombewaker, Type A/B, die het desbetreffende afgaande veld bewaakt. De NRGM700 bewaakt de weerstand die het sterpunt met aarde verbind en meet ook de totale lek-en/of foutstroom van het netstelsel. De NRGM700 kan de stroom door de aardverbinding monitoren, waarbij ook de verschillende harmonischen en/of DC-stroom wordt weergegeven.

Klik hier voor meer informatie

Zurück
NGRM700 Neutral Grounding Resistance (NGR) Monitoring