Medisch / ziekenhuizen

In de medische sector gaat alle aandacht uit naar de patiënt en zijn genezing. Maar zelfs een korte stroomuitval kan een succesvolle diagnose en therapie al verhinderen en daarmee de gezondheid van de patiënt in gevaar brengen. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening. MEDICS® is een open, flexibel systeem waarmee elke taak voor een betere stroomvoorziening in de medische sector gerealiseerd kan worden. Het is de ideale oplossing in de gezondheidszorg.

Downloads:

Brochure Electrical safety costs little